Tabuľa č. 2 je v najlepšom stave © hiking.sk & autor