Tabuľa na Múzeu Slovenských národných rád v Myjave © hiking.sk & autor