Takýchto skorodovaných tabuliek je v lese mnoho © hiking.sk & autor