Tatranská idylka: mostík s potokom, zdravé smrečiny a Hrubý vrch © hiking.sk & autor