Ten istý chodník o pár metrov ďalej pri odpočívadle © hiking.sk & autor