Terasa, ktorá sa vinie okolo vrcholu » pozri na mape © hiking.sk & autor