Tesne nad Vyšnou Revúcou sa naskytnú prvé rozhľady © hiking.sk & autor