Tesne pod hrebeňom a dívam sa na časť Sadeckých Beskýd, ktoré sú za riekou Poprad, hranica vedie dolinou uprostred © hiking.sk & autor