Tesne pred Šenkvicami sa stavia asi pomník » pozri na mape © hiking.sk & autor