Tomáš vychutnáva rozhľady nad Remetskými Hámrami © hiking.sk & autor