Topánka vľavo vyčistená prostriedkom, vpravou čistou vodou © hiking.sk & autor