Topánka vpravo vyčistená prostriedkom, vľavo len čistou vodou © hiking.sk & autor