Torre dei Sabbioni a priesmyk Forcella Grande z bezprostrednej blízkosti © hiking.sk & autor