Toto býval zadný vchod do areálu arboréta Feľaťa © hiking.sk & autor