Trávnatá pláž na brehu štrkoviska © hiking.sk & autor