Tríbeč, na lúkach medzi štálmi nad Jedľovými Kostoľanmi © hiking.sk & autor