Traverz úbočia Čertovho kopca by zaujal cyklistov © hiking.sk & autor