Treba si dávať pozor na blato z roztápajúceho sa snehu © hiking.sk & autor