Tri koruny, z mrakov v prielome zaprší © hiking.sk & autor