Tu odbočuje zelená značka smerom k Črepníku z Ruskova © hiking.sk & autor