Tu sa schovávali partizáni, keď ešte stromy veľadili svahy slovenskej zeme © hiking.sk & autor