Tu sa začína stúpanie na Drieňok © hiking.sk & autor