Turisti podopierajú skalu pred pádom © hiking.sk & autor