Turistická značka prechádza skalnou úžinou © hiking.sk & autor