Udržiavanie slovenských tradícií je medzi dolnozemskými Slovákmi stále živé © hiking.sk & autor