Ukážka opotrebovanej DWR na batohu – mokrý batoh, voda sa nekĺže po povrchu textílie, ale vsakuje do jej štruktúry © hiking.sk & autor