Ukážka opotrebovanej DWR na batohu – suchý batoh © hiking.sk & autor