Ukážka opotrebovanej DWR na membránovej bunde – bunda tesne po kropení vodou © hiking.sk & autor