Ukážka opotrebovanej DWR na membránovej bunde – suchá bunda © hiking.sk & autor