Ukážka textílie s nanoúpravou (NanoSphere) – po kropení vodou, voda steká po povrchu a kvapky odnášajú aj prípadné nečistoty, viď titulný obrázok © hiking.sk & autor