Ukážka textílie s nanoúpravou (NanoSphere) – pred kropením vodou © hiking.sk & autor