Ukážka uloženia druhého hrčeka (vľavo). Dva uzávery (vpravo). © hiking.sk & autor