Ukážka vrásnenia na vyhladenej skalnej platni © hiking.sk & autor