Utekáč, časť Drahová, vpravo otravný biely pes © hiking.sk & autor