Vápenná, celkový pohľad J smerom © hiking.sk & autor