Vápenná, pohľad S smerom (v pozadí Biele Karpaty a Záruby) © hiking.sk & autor