Vápenná, pohľad SZ smerom (v pozadí Pov. Inovec, AE Jaslovské Bohunice) © hiking.sk & autor