Vápenná, pohľad na blízku Vysokú © hiking.sk & autor