Vápenná: Konečne výhľad, búrka nás obišla © hiking.sk & autor