Vápenník, lavička sa ponúka na oddýchnutie © hiking.sk & autor