Východný vrchol Speringu fotený zo západného vrchola kopca © hiking.sk & autor