Východoslovenský ľud ďakuje zemplínskemu ľudu © hiking.sk & autor