Výcvak zo zostupu k vysielaču Rudník © hiking.sk & autor