Výhľad až k Ďumbieru je ako spomienka na dávnu minulosť » pozri na mape © hiking.sk & autor