Výhľad na Poľanu a Banskú Bystricu z Trubačovej veže (autor foto: Róbert Verseghy) » pozri na mape © hiking.sk & autor