Výhľad na Tatry zo stupania na polanu Stoły © hiking.sk & autor