Výhľad na Ukrajinu z posledného klesania z Rozsypanca © hiking.sk & autor