Výhľad na Veľký Milič (vľavo) a Bradlo (za stromami) © hiking.sk & autor