Výhľad na Vojniansku horu z predvrcholu Spádika, dva dni pred túrou © hiking.sk & autor