Výhľad na juh na mesto Kremnica (autorka foto: Andrea Grunská) © hiking.sk & autor